Eerstesteenlegging Hof van Saeys: werken gestart!

Op vrijdag 17 september is het officiële startschotgegevenvoor de bouw van Hof van Saeys, het stadsvernieuwingsproject vanprojectontwikkelaar Uplace enStad Dendermonde. Het project geeft de site van de voormalige abdijschool een nieuwe toekomst, met 103 appartementen, een gezondheidscentrum, veel publieke, groene ruimteen enkele handelszaken. In de zomervan 2023 zullen de werken afgerond zijn.De site langs de winkelstraat Oude Vest en naast dehistorische abdijtuin, is een absolute toplocatie in Dendermonde. De eerstesteenlegging van Hof van Saeysis dan ook de start van het meest prestigieuze publiek-private bouwproject in de regio. “Hof van Saeys laat een nieuwe wind waaien doorheen de stad” zegt Jan Van Lancker, CEO van projectontwikkelaar Uplace.“We merken veel enthousiasme om hier in het aantrekkelijke stadscentrumte komen wonen, met een uniek zicht op het Belforten de Abdij. Winkels, scholen, openbaar vervoeren cultuurzijnvlakbijen de architectuur is tijdloos,die troeven worden duidelijk gesmaakt door detoekomstige bewoners eninvesteerders.”

Project van stadsvernieuwing

De symbolische eerste steen is een zeer bijzonderexemplaar; het is een tegel van een hinkelspel. De site van Hof van Saeys biedt namelijk veel publieke ruimte waar kinderen kunnen spelen en waar men elkaar kan ontmoeten. Dat kan zelfs aan het water, want waterloop ’t Vaardeken wordt bij de werkzaamheden weer opengelegd. De Mathildelaan, denieuwe wandel-en fietsstraat dieHof van Saeys doorkruist, verbindt de Dijkstraat met de –binnenkort autoluwe –Oude Vest. “Dit project sluit perfect aan bij dé topprioriteit die ons bestuur tijdens deze legislatuur realiseert, namelijk de totale remake van de Oude Vest” vertelt een verheugdeburgemeester Piet Buyse.“Dat we dit stadsvernieuwingsproject mogelijk maken in het kernwinkelhart van onze stad, én dat we als lokaal bestuur mee investeren in de rotatieparking binnen het Hof van Saeys, toont dat we echt geloven in de kwalitatieve aanpak van het project.”De rotatieparking bestaat uit 129 publiek toegankelijke autoparkeerplaatsen, voorzien van enkele deelwagens. De parkeerplaatsen voor de bewoners vanHof van Saeyszullen zich een verdiep lagerbevinden. Maarwonen in de stad heeft als grote voordeel dat de fiets hét vervoersmiddel bij uitstek isvoor de dagelijkse verplaatsingen. Hof van Saeys schenkt dan ook bijzondere aandacht aan comfortabele fietsenparkings. Er komenmaar liefst 306veilige fietsenstallingen ondergrondsen 40 bovengronds.

Meer nieuws?

Contacteer ons!

Door ons je gegevens te verzenden, geef je aan dat je akkoord gaat met onze privacy policy.

Jeroen Caudron, <br> Uplace

Jeroen Caudron,
Uplace

0478 29 08 30